начало | опит | софтуер | продукти | партньори | контакти | нови проекти

За нас

Институт за транспортни изследвания е консултантска фирма с дейност в областта на транспорта. Организацията изпълнява широк спектър от задачи като проучвания, социално-икономически анализи, транспортно моделиране, проектиране и др.

повече »

Представляваме в България Traffic Network Solutions SL. (trafficnow) компания, специализирана в Bluetooth® решенията за регистриране на трафика, неговото управление и планиране.

повече »

Дейности

 • проучвания на транспорта
 • транспортно моделиране и планиране
 • финансови и социално-икономически транспортни анализи
 • управление на собствеността, договори базирани на показатели за изпълнение
 • градска мобилност
 • интелигентни транспортни системи
 • разработване и оценка на стратегии, планове и норми
 • проучване, анализ и одит на пътната безопасност
 • разработване на иновативни проектни решения

Клиенти

 • Министерство на транспорта
 • Агенция "Пътна Инфраструктура"
 • Национална Компания Железопътна Инфраструктура
 • Община Добрич
 • Областна Администрация Смолян
 • Община Плевен
 • Община Габрово
 • ИТС България

Продукти

Bluetooth® решения

Предоставяме цялостни Bluetooth® решения за регистриране и визуализиране на трафика в реално време. Посредством "облачна услуга - виртуален контролен център", потребителите и операторите на транспортната мрежа имат възможност да получават информация за времето на пътуване и матрица на пътуванията "произход-предназначение".

повече »

Модели на автомобилния транспорт

Създали сме и поддържаме:

1. Национален транспортен модел на България, обхващащ 518 транспортни зони и всички пътища от републиканската пътна мрежа – автомагистрали, I, II и III клас

2. Транспортни модели(вкл. обществен транспорт) на градовете: София, Плевен, Русе, Добрич, Габрово и Враца

Моделите са реализирани със специализирания софтуер AIMSUN.

повече »

Новини

Магистърска програма по специалност "Интелигентни транспортни системи"

Бъдещи магистри, от 21.08.2017 г. до 12.09.2017г. имате възможност да подадете своите документи за образователно-квалификационна степен „Магистър“ по специалност "Интелигентни транспортни системи" в УНСС! За повече информация:

Магистър по ИТС

Магистър в УНСС