начало | опит | софтуер | продукти | партньори | контакти | нови проекти

Институт за транспортни изследвания инициира и администрира разработването на проекти, отворени за свободно обсъждане, изменения, допълнения и ползване.

Резултати

OP #01

OP #02

OP #03

OP #04

OP #05

OP #06

OP #07

Екип

  • Администратор: Т.Анастасов
  • Координатор: М. Клисурова
  • Ръководители на проектите
  • #01: Т.Анастасов
  • #02: Т.Анастасов
  • #03: В.Филипова
  • #04: Т.Анастасов
  • #05: ...търси се...
  • #06: ...търси се...
  • #07: Т.Анастасов

Обучение

Професионално обучение

Отворени проeкти

#01 Техническа спесификация за строителство на пътища | повече »

Целта на този проект е периодичното актуализиране на наличните в страната технически спесификации за изпълнение на строително-монтажни работи в пътното строителство. По този начин всеки проектант, консултант или държавна администрация ще има възможност да ползва актуална спесификация.

#02 Норми за проектиране на пътища | повече »

Целта на този проект е периодично актуализиране на наличните в страната норми за проектиране на пътища.

#03 Норми за оразмеряване на настилки | повече »

Целта на този проект е създаването на норми за проектиране и оразмеряване на пътни настилки.

#04 Терминологичен речник | повече »

Целта на този проект е създаването на речник на термините, използвани в областта на пътищата и съоръженията, при тяхното проектиране, изпълнение и поддържане.

#05 Портал за референтни цени в строителството | повече »

Порталът за актуалните цени на материали, механизация и СМР при строителството на пътища ще бъде от полза на всички участници в този процес - възложители и изпълнители.

#06 Калибриране на HDM за Българияповече »

Създаването и поддържането на множество от базови входни данни за HDM модела, ще даде възможност на всички консултанти и администрации да управляват по-добре собствеността си и да планират по-ефективно разходите, и бъдещите инвестиции.

#07 Национален транспортен моделповече »

Създаването и поддържането на множество от базови входни данни за единен национален транспортен модел би допринесло за подобряване на планирането и обосновка изпълнението на бъдещи транспортни проекти в страната.