начало | опит | софтуер | продукти | партньори | контакти | нови проекти

Партньори

trafficnow - регистриране на трафика.

SIEMENS - управление на трафика.

Destia Finnroad - консултантски услуги

Членства

БЪЛГАРСКА АСОЦИАЦИЯ ИНТЕЛИГЕНТНИ ТРАНСПОРТНИ СИСТЕМИ

Сдружение на Пътните Инженери и Консултанти

Клъстер инвеститори в зарядна инфраструктура и електрически превозни средства

Връзки

trafficnow

SIEMENS

Destia Finnroad

БАИТС

СПИК

КИЗИЕПС