начало | опит | софтуер | продукти | партньори | контакти | нови проекти

Избрани проекти

Наредба за изграждане на изкуствени неравностие

Проучване на международния трафик “Север - Юг” по направление на дунавските мостове

Обход на гр. Враца от км 141+300 до км 147+600 – социално- икономически анализ

Многофамилна жилищна сграда с подземен и надземни гаражи, офиси и магазини

Програма за комплексно транспортно обслужване на населението на гр. Габрово

Разработване на система за управление на пътища и проектиране и предоставяне на пилотни договори за поддръжка и управление на пътища базирани на изпълнението

Програма за трансгранично сътрудничество Румъния – България 2007 - 2013

Предварително проучване и попълване на фрмуляри за проекти по оперативните програми съфинансиране от Структурните и Кохезионния фонд на ЕС

История

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014