начало | опит | софтуер | продукти | партньори | контакти | нови проекти

Софтуер

Институт за транспортни изследвания има и използва следния специализиран софтуер:

S-Paramics - микромоделиране на трафика

AutoTrack 8.02 - моделиране на маневрите на превозни средства

AIMSUN 7.0 - микро, мезо и макро моделиране на трафика

TEAPAC 2010 - оптимизиране и управление на светлинно-сигнално регулирани кръстовища

COBA и QUADRO - икономически анализи

Asphalt Institute SW-1 - оразмеряване на асфалтови настилки

Asphalt Institute SW-2 - проектиране на асфалтови смеси

Експертите на компанията използват също така и:

PTV Vissim - микро-моделиране на трафика.

MapInfo - географска информационна система.

ArcGis - географска информационна система.

Sitraffic® Office - зелени "вълни" и приоритизиране на МГОТ от SIEMENS.

AUTOCAD - проектиране.

AUTOCAD Civil 3D - проектиране на линейни инфраструктурни обекти.

HDM-4 - система за управление на настилки.

MnPave и Kenpave - програми за оразмеряване на настилки.

Връзки

SIAS (S-Paramics)

SAVOY (AutoTrack)

AIMSUN

Strong Concepts (TEAPAC)

DFT (COBA и QUADRO)

Asphalt Institute (SW-1 и SW-2)

PTV (Vissim)

MapInfo

ArcGis

SITRAFFIC Office

AUTOCAD

AUTOCAD Civil 3D

HDM-4