начало | опит | софтуер | продукти | партньори | контакти | нови проекти

S-Paramics

S-Paramics е софтуер за създаване на микросимулации на трафика. Програмата дава възможност за анализ и визуализиране на движението на кръстовища и пътища, както и на големи улични мрежи.

За разлика от макромоделите на трафика, при които обобщени пътникопотоци се полагат върху уличната мрежа, при микросимулациите се моделира поведението на всеки автомобил по отделно. Програмата позволява отчитане на експлоатационните показатели на конкретни решения за организация на движението, както и визуалната им оценка чрез тримерна визуализация.

Симулации

Симулация #01

Симулация #02

Връзки

S-Paramics

(c) SIAS Transport Planners